Steelmontage - Montované ocelové haly - 1 Steelmontage - Montované ocelové haly - 2 Steelmontage - Montované ocelové haly - 3 Steelmontage - Montované ocelové haly - 4 Steelmontage - Montované ocelové haly - 5 Steelmontage - Montované ocelové haly - 6 Steelmontage - Montované ocelové haly - 7 Steelmontage - Montované ocelové haly - 8 Steelmontage - Montované ocelové haly - 9 Steelmontage - Montované ocelové haly - 10 Steelmontage - Montované ocelové haly - 11

Unikátní systém samonosných hal 2 v 1

Překrytí prostoru od šířky 9 m až do 42 m bez potřeby jakékoliv vnitřní podpůrné konstrukce.

Hospodářské haly

Obiloviny lze skladovat zasypáním přímo na konstrukci haly bez potřeby dodatečného vystužení.

Průmyslové haly

Při realizaci jsou průmyslové haly přizpůsobovány individuálnym specifikacím výrobních procesů.

Skladové haly

Haly je možné dle požadavkú zateplit, prosvětlit, převětrat a kombinovat s konvenčními stavebními systémy.

Průmyslové haly

Sladení požadavků mikroklimatických podmínek při výrobním procesu s vlivem technologie výroby.

Hospodářské haly

Obiloviny lze skladovat zasypáním přímo na kostrukci haly bez potřeby dodatečného vystužení.

Skladové haly

Navrhneme pro Vás nejoptimálnejší dispozici prostoru haly dle Vašich potřeb.

Skladové haly

Navrhneme pro Vás nejoptimálnejší dispozici prostoru haly dle Vašich potřeb.

Sportovní haly

Variabliný prostor montovaných hal s neomezeným účelem využití.

Letecké haly

Rozměry haly je možné přispúsobit jakémukoli rozměrovému požadavku dle potřeb.

Sportovní haly

Variabliný prostor montovaných hal s neomezeným účelem využití.

O společnosti Steelmontage, s. r. o.

Společnost STEELMONTAGE je moderní stavební společnost s týmem odborníku v oblasti stavebnictví zabývající se výstavbou halových objektů. Jsme jedinou společností na trhu s komplexní nabídkou konstrukčních systému montovaných obloukových hal. Při realizaci staveb využíváme inovativní stavební systémy zachycujíci aktuální trendy stavební výroby. Nabízíme Vám realizaci výstavby halových objektů montovanými konstrukčními systémy obloukového tvaru ke kterým poskytujeme tyto komplexní služby:

  • projekční příprava - technický návrh řešení,
  • dodávka a montáž konstrukčního systému,
  • realizace souvisejících stavebních prací a profesí,
  • inženýrská činnost a poradenství v oblasti montovaných hal.
Konstrukční systémy

Výhody montovaných systému Steelmontage

  • Výborná prostorová variabilita - naše konstrukční systémy jsou tzv. samonosné, tedy nevyžadují vnitřní nosní prvky, čím dochází k plnému využití vnitřního prostoru.
  • Rychlost výstavby – halu o výměre 1.000 m2 zmontujeme do 14 dnů při šroubovaném systému ocelových segmentů. Použitím falcovaného systému ocelových lamel je délka montáže stejné haly skrácená na pouhých 7 dní.
  • Nizke nároky na zakládání – díky nízké hmotnosti našich konstrukčních systému, není potřeba budovat masivní základové konstrukce.
  • Příznivá cena – nosní konstrukce tvoří zároveň opláštění.
  • Možnost kombinovat systém s konvenčními stavebními systémy.


Montované haly

Reference montovaných hal

Halové objekty realizované montovanými konstrukčními stavebními systémami obloukového tvaru jsou vhodné pro široké spektrum určení. Prohlédněte si reference sportovních, průmyslových, hospodářských, leteckých, nebo skladových hal.

Všechny reference

Montáž a doprava

Montovaný systém ocelových segmentů se šroubovanými spoji

MONTÁŽ - jednotlivé základní díly systému jsou spojovány nerezovými spoji, ze kterých se přímo na stavbě po smontování vytvoří kompaktní konstrukční celek. Jednotlivé celky se za pomoci jeřábové techniky zvedají a fixují ocelovými kotvícími prvky do základů.

Při výměre haly 1.000m2 je možné počítat čas montáže do 14 dnú.

DOPRAVA - Ocelové stavební dílce jsou přepravovány na paletách rozměrů 700 x 3100 mm. Na jedné paletě je možné přepravit počet dílů, který překryje cca 200 m2 půdorysné plochy. Jeden kamion přepraví materiál, který překryje cca 1000 m2 půdorysné plochy haly.

Montáž a doprava

Montovaný systém falcovaných ocelových lamel

MONTÁŽ - Proces výstavby je uskutečňován za pomoci mobilní výrobní linky, která je převezena přímo na staveniště. V první fázi jsou na výrobní lince tvarovány ocelové lamely do obloukového tvaru v celém šířkovém modulu. Každá z lamel je vzájemně spojována falcovým spojem podél celé lamely. Tímto způsobem je tvořen kompaktní konstrukční celek montované haly bez použití šroubů.

Při výměre haly 1.000m2 je možné počítat čas montáže do 7 dnú.

DOPRAVA - Na staveniště je přepraven pouze vstupní materiál pro výrobu ocelových lamel – ocelový konstrukční plech v svitcích. Samotný proces výroby a tvarování ocelových lamel je uskutečňována mobilní výrobní linkou přímo na staveništi a probíhá současně s montáží konstrukčního systému na základovou konstrukci stavebního objektu.